Integritetspolicy

1. Information om hantering av personuppgifter
Conti Flavours AB värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss på Conti Flavours AB är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dessa. I denna integritetspolicy, som gäller för alla Conti Flavours ABs kunder i Sverige, ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor, registrerar ett konto hos Conti Flavours AB, köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss. Vi arbetar löpande med integritetsfrågor och denna policy kan därför komma att uppdateras. Du hittar alltid den senaste versionen av integritetspolicyn på https://www.conti.se/integritetspolicy/

2. Vem är ansvarig för dina personuppgifter?
Conti Flavours AB, Sydhamnsvägen 44A, 151 38 Södertälje, organisationsnummer 559135-1365, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av Conti Flavours AB.

3. Vilka personuppgifter samlas in av Conti Flavours AB?
När du besöker Conti Flavours AB webbsidor som identifierad kund eller skapar ett konto, köper våra produkter eller tjänster, Conti Flavours AB eller vid andra kontakter med oss så samlar vi in dina personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress och annan ärenderelaterad information (t.ex. information som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst).

4. Varför behandlar Conti Flavours AB dina personuppgifter?
Vi använder den Orderinformation som vi samlar in i allmänhet för att uppfylla alla beställningar som görs via webbplatsen (inklusive hantering av betalningsinformation, arrangering av frakt och fakturor och / eller orderbekräftelser). Om du beställer mot faktura behöver vår samarbetspartner Klarna ditt personnummer. Detta är nödvändigt för att betalning via faktura ska kunna medges. Vid kortbetalning behöver du ange dina kreditkortsuppgifter. Dessa överförs via en krypterad server hos vår samarbetspartner Klarna, som sköter våra kortbetalningar Dessutom använder vi denna Beställningsinformation till:

  • 1. Kommunicera med dig;
  • 2. Skärma våra beställningar för potentiell risk eller bedrägeri och
  • 3. När du överensstämmer med de preferenser du har delat med oss, ger du information i samband med våra produkter eller tjänster.

Vi använder enhetens information som vi samlar för att hjälpa oss att skärpa eventuell risk och bedrägeri (i synnerhet din IP-adress) och mer generellt för att förbättra och optimera vår webbplats (till exempel genom att generera analyser om hur våra kunder bläddra och interagera med Webbplatsen, och för att bedöma framgången med våra marknadsförings- och reklamkampanjer).
   A. För att kunna hantera beställning och administration av ditt köp
Det köpavtal som Conti Flavours AB har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig, t.ex. för att vi ska kunna leverera din beställning och hantera din betalning.
   B. För att kunna administrera ditt ”Mitt konto”
Det är Conti Flavours ABs berättigade intresse som är den lagliga grunden och behandlingen möjliggör för oss tillhandahålla verktyg för dig som kund att självständigt hantera av betalningsinformation, arrangera frakt och fakturor och / eller orderbekräftelser.
   C. För att kunna hantera kundtjänstärenden
Det är Conti Flavours AB berättigade intresse som är den lagliga grunden och behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa dig vid frågor om produkter eller klagomål relaterade till våra produkter och tjänster och kan även innefatta uppföljande frågor och enkäter om hur du tycker att produkter och tjänster har fungerat för dig som kund hos oss. Om din fråga rör en reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning och vi kommer behandla dina uppgifter med bakgrund av den lagliga grund som baseras på vårt köpavtal med dig.
   D. För att kunna skicka personlig direktmarknadsföring och information via e-post, sms, post eller sociala medier
Som kund hos Conti Flavours AB kommer vi att behandla dina personuppgifter för att skicka marknadsundersökning, marknadsföring och viktig information baserat på vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra Live its produkter och tjänster.
   E. För att kunna registrera de personer som meddelar att de inte vill ha marknadsföring från Conti Flavours AB
Det är vårt berättigade intresse att på enskild individs begäran registrera att denna inte ska erhålla marknadsföringsutskick.
   F. För att kunna göra uppdateringar och förbättringar av tjänster och produkter samt den tekniska funktionaliteten i våra datasystem.
Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna besöka vår webbplats, handla i vår webbshop eller för att kunna förstå hur du som kund upplever våra produkter och därigenom förbättra befintliga och utveckla nya produkter och tjänster.
   G. För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster
Det är vårt berättigade intresse att tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av våra tjänster.
   H. För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom myndighets beslut eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar.
Den lagliga grunden är att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag.

5. Personuppgifter som Conti Flavours AB samlar in
De personuppgifter som vi behandlar om dig är främst uppgifter som du själv har valt att lämna till oss. Vår betaltjänstleverantör bedömer vilka betalalternativ som ska erbjudas dig vid köp online baserat på tidigare lämnade personuppgifter hos vår betaltjänstleverantör.

6. När vi kan komma att dela dina uppgifter
Personuppgifter kan komma att överföras för nödvändig behandling till andra företag som Conti Flavours AB samarbetar med t ex när det gäller marknadsföring, distribution och transporter, betallösningar och IT-tjänster. När dina personuppgifter delas med Conti Flavours AB partners ska uppgifterna behandlas enligt Conti Flavours AB instruktioner och för Conti Flavours AB räkning, samt endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka Conti Flavours AB har samlat in informationen. Utöver detta kan Conti Flavours AB enligt lag vara tvingad att lämna ut uppgifter till statliga myndigheter (t ex polisen och skatteverket). Dessutom, kan Conti Flavours AB lämna ut personuppgifter till företag som erbjuder betalningslösningar (t ex betaltjänstleverantörer och banker) och företag som ombesörjer allmänna varutransporter (t ex logistikföretag och speditörer). I dessa fall behandlar partners uppgifterna som självständiga personuppgiftsansvariga i enlighet med deras egna integritetspolicyer och hanteringsinstruktioner.

7. Lagring och lagringstid
På Conti Flavours AB behandlar vi information om dig som kund för att kunna ge den bästa servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Vi på Conti Flavours AB har löpande rutiner för att säkerställa att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.
Information avseende köpande kunder
När det gäller din köp-, order-, och användarhistorik, i den utsträckning vi inte har anonymiserat dina uppgifter, kommer vi att radera sådan historik 7 år efter transaktionsdatum.
Information avseende kundtjänstärenden: Uppgifter som relaterar till ett kundtjänstärende raderas 6 månader efter att ärendet stängts.
Information avseende ”Mitt konto” : Som kontoinnehavare sparar Conti Flavours AB relevanta och aktuella uppgifter relaterade till ditt medlemskonto., så länge som du väljer att vara medlem hos oss. Om du inte längre vill vara medlem kommer vi att radera dina uppgifter senast 6 månader efter att vi mottagit ditt meddelande om uppsägning. Om du har varit inaktiv (dvs. inte loggat in på ditt konto) under 24 månader i följd och kontot inte har något bestående värde i form av giltiga värdebevis, kommer vi att radera ditt konto och därmed ta bort alla dina relaterade personuppgifter.
Information avseende direktmarknadsföring: Om du inte längre vill ha direktmarknadsföring från Conti Flavours AB kan du alltid avregistrera dig direkt från Conti Flavours AB utskick.

8. Säkerhet för dina personuppgifter
På Conti Flavours AB säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. På Conti Flavours AB hanteras endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.

9. Dina rättigheter
Vi på Conti Flavours AB vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du har själv möjlighet att logga in på ditt ”Mitt konto” och rätta felaktiga uppgifter. Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. om någon uppgift som samlats in är felaktig). I de fall då uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag kan inte Terrabit tillmötesgå en begäran om radering. Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring.

10. Klagomål och tillsynsmyndighet
Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på Conti Flavours AB. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

11. Kontakta oss
Vårt mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina personuppgifter. På Conti Flavours AB är våra kunders personliga integritet viktiga för oss och vi arbetar ständigt med förbättringar för att du som kund alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst via vårt kontaktformulär.

Varukorg
Rulla till toppen

dags för lite Semester

Vi önskar alla en riktigt skön sommar!

Vi är på plats igen Måndagen 5 augusti