Pastificio Mozzo är ett ungt pastatillverkningsföretag som fokuserar på engagemanget för att hitta och välja topp
kvalitetsråvaror och respektera deras natur under hela produktionsprocessen.
Mozzopasta görs uteslutande på 100 % italienskt vete.
Ursprunget av råvaran är garanterad och följer de strikta bestämmelser för att skydda ”Made in Italy”-produkter. Sol, vatten och italienskt vete är ingredienserna.

Filter